Urzędy Pracy

Spis Urzędów Pracy z całej Polski - posortowany wg województw i miast

Urząd Pracy
         
 Krok 1. Wybierz województwo

 Urzędy pracy - Dolnośląskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Kujawsko-Pomorskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Lubelskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Lubuskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Łódzkie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Małopolskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Mazowieckie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Opolskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Podkarpackie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Podlaskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Pomorskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Śląskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Świętokrzyskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Warmińsko-Mazurskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Wielkopolskie
Urzędy Pracy
 Urzędy pracy - Zachodniopomorskie
Urzędy Pracy
 
 Krok 2. Wybierz miasto


 Spis kilkuset urzędów pracy z całej Polski (rejonowych, powiatowych i wojewódzkich) , posortowanych najpierw według województw a następnie miast ich położenia.

<- wybierz województwo

Urząd pracy jest jednostka publiczną mającą za zadanie: precyzowanie i określanie regionalnej polityki rynku pracy, działania na rzecz zatrudnienia, dzielenie środków pieniężnych na rzecz rozwoju ludzi bezrobotnych oraz działań promujących zatrudnienie, bieżącym badaniem popytu na pracę, organizowanie usług pośrednictwa pracy, planowanie i realizowanie zadań mających zmniejszyć problem bezrobocia w podlegającym mu regionie, gromadzenie i upublicznianie informacji na temat zatrudnienia w regionie, inicjowanie i przeprowadzanie badań oraz działań promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

.

 
 Urząd Pracy
 Adres:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
 WWW:
 
 

.

. .

 

 
. . .

Spis Urzędów Pracy (c) 2007-2013 Urzędy Pracy Info

. .sitemap.htm